Kontakt

CORA GASTRO s.r.o.

Sídlo: Traktorova 1, 058 01 Poprad

IČO: 44 857 187

DIČ: 2022871246

IČ DPH: SK2022871246

Zápis v registri: Okr. súd Prešov, Oddiel Sro, vlož. č. 21925/P

Centrála a prevádzka Cora Gastro - Poprad:                     Zobraziť mapu

Cora Gastro s.r.o., Traktorová 1,  058 01 Poprad  

Otváracie hodiny:      pondelok - piatok      07:15 do 15:45                                               

Telefón: 052 7724 340 - ústredňa            
mobil:    0915 974 811                           
mail:      poprad@cora-gastro.sk               

Prevádzka Cora Gastro - Košice:                                       Zobraziť mapu

Cora Gastro s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice

Otváracie hodiny:           pondelok - piatok        07:15 do 15:45                                                                        

Telefón: 055 643 3073                             

mobil:    0905 506 411                             

e-mail:    kosice@cora-gastro.sk                   

Prevádzka Cora Gastro - Prievidza:                                   Zobraziť mapu

Cora Gastro s.r.o, Košovská cesta 28, 97101 Prievidza

Otváracie hodiny:           pondelok - piatok        09:00 do 13:00                                            

Telefón: 046 542 4977                                  

mobil:    0907971 896         

e-mail:   prievidza@cora-gastro.sk                 

Obchodné zastúpenie Cora Gastro - Bratislava: 

Telefón: +421 918 345 325         

e-mail: bratislava@cora-gastro.sk

Prihlásenie